OKINAWA

Journey

 

September, 2015

Ishigaki / Taketomi

September, 2017

Ishigaki / Taketomi / Hateruma / Naha

September, 2020

Zamami

September, 2017

Iriomote / Taketomi